איתור דיור עבור לשכת שירות תעסוקה ומשרד הקליטה ומשרדי ממשלה נוספים באופקים