הליך מיון מוקדם למתן הרשאה להשמשת והפעלת רציף העבודה בנמל אשדוד