מכרז מסגרת למתן שירותי תחזוקה שוטפת ותיקונים של מתקני חשמל חוץ ותאורת רחוב.