מכרז מס' 4/2022 - אספקת כלי רכב חשמליים מסוג מסחרי אחוד עבור עיריית אור יהודה