שדרוג, הפעלה ואחזקה של מתחם הבריכה העירונית בגבעתיים