מכרז פומבי מספר 187.2021 אולם ספורט וספריה בית ספר גאולים