מכרז למתן שירותי מומחה פלטפורמת וירטואליזציה מיקרוסופט