רכש מלגזות ומוצרי שינוע מסוגים שונים עבור האגף לשעת חירום במשרד הבריאות