ביצוע עבודות תכנון, יצור, אספקה והצבת מבנים יבילים ​​​​​​​