אספקה, התקנה, הטמעה ומתן אחריות ושירות למערכת אוטומציה לתהליכים ארגוניים – RPA (Robotic process automation) באוניברסיטת חיפה