מכרז 41/2021 לתפקיד עובד/ת מנהל וזכאות באגף הרווחה