מכרז פומבי 11/21 - הקמת מוקד אזורי לשליטה והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים