תכנון, אספקה, הובלה והתקנת מתקני משחקים לילדים ומתקני כושר בשצפ שכונת ממשית