מכרז למתן שירותי שינוע,קליטה,אחסנה,ריקון     המשך...