קול קורא להגשת בקשות לעשיית שימוש במקלטים ציבוריים