למכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכות WI-FI ורשתות תקשורת אלחוטיות