מכרז פומבי מספר 05/2021 לביצוע מתחם טיפוס בעיר מודיעין מכבים רעות