מכרז לאספקת ציוד לסגירת גולגולת לניתוחי נוירוכירורגיה