מכרז כח אדם פנימי מס’ 09/2021 – עו”ס טיפול באלימות במשפחה