מכרז לבודק מוסמך למכונות הרמה/אביזרי הרמה/מגבהים/מכלי לחץ