מתן שירותים לניהול, תכנון ופיקוח, הקמת, שיפוץ ובניית מבנים