הארכת מועד הגשת מכרז פומבי 26/2020 אספקת מכשירי חשמל ביתיים