שירותי ייעוץ וסיוע הנדסיים לצורך אופטימיזציה לתפעול ותכנון מערכת החשמל במקטע הייצור