מכרז לאספקת מערכת אוטומציה, מכשירים אוטומטיים וריאגנטים לביצוע בדיקות כימיה ואנדוקרינלוגיה