אספקה והתקנה של מערכת ממוחשבת למשאבי אנוש לעירית אשקלון