מכרז מס' 6/2022 - אספקת ציוד וריהוט לגני ילדים עבור עיריית אור יהודה