מכרז למתן שירותי פיתוח, ליווי וייעוץ ארגוני ליחידות