קול קורא לקבלת הצעות מחיר להכנת מכרז להפקעת קרקע במועצה המקומית שגב שלום