מכרז מרכזי לתדלוק רכבים, תחזוקת תחנות תדלוק פנימיות ושטיפת רכבים עבור משרדי הממשלה, יחידות סמך וגופים נילווים