מכרז פנימי/פומבי מס' 24/21 לתפקיד סגן מנהל אגף הנדסה