ביצוע עבודות דפוס דיגיטאליות בצבע מלא ועבודות אחרות וכן אספקת שירותי חלוקת חשבונות, אגרות והתראות בדיוור ישיר