למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני בתחום דיני הנזיקין עבור חברת נת"ע