אחזקת מבנים של תחנות טרנספורמציה פנימיות במרכזי ביצוע של אגף רשת חיפה והצפון