עבודות הנדסה אזרחית וצנרת במסוף האשל- רציפות תפקודית