תכנון והקמת מערך התרעה ארצי לניטור נגיף הקורונה בשפכים עבור משרד הבריאות– שלב המיון המוקדם