מכרז מס' 16/2021 למתן שירותי ייעוץ והכוון מקצועי ולימודי לעולים ולתושבים חוזרים