ניהול פרויקטים להקמה ושדרוג מתחמים כפריים (תכנון, ניהול תיאום ופיקוח ביצוע)