קול קורא-הודעה על כוונת עיריית חולון להתקשר מכון דוידסון לחינוך מדעי