מתן שירותי ניהול ופיקוח בפרוייקטי בינוי ושכירות במתקני מי ברחבי הארץ