מכרז לאספקת שירותי צילומי מסמכים, העתקות ושירותים נלווים