מכרז פומבי מספר 2/2022 לקבלת שירותי פירוק, הספקת והרכבת מערכת מיזוג אויר במבנה קיים המשמש כמתנ״ס במצפה רמון