מכרז לאספקה, התקנה ושירות לספרית גיבוי LTO8 למרכז הרפואי