מכרז פומבי בין ספקים לצורך רכישה של מכונת ליטוש סרט 3000 מ"מ     המשך...