מכרז לאספקת והתקנת מדי ספיקה ומערכת מעקב ממוחשבת לשפכים סניטריים