מכרז מס' 4/2019 לרכישת שירותי הדרכה לגמילה מהתמכרויות עבור מטופלי המרכז הרפואי