מכרז פומבי מספר 02/22 לביצוע עבודות אספקה והתקנה של סככות והצללה בגנים ציבוריים ובמוסדות חינוך בשהם