מכרז 1/2021 למתן שירותי ניטור, עיבוד וניתוח נתונים עבור האגף לשימור קרקע וניקוז