מכרז לאספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט במהירויות גבוהות