מכרז לייצור ואספקת בקבוק (כוסיות) חד פעמי לבדיקת שמן מנוע ולבדיקת שמן הידראולי