מכרז לרכישת סוללות קבלים מודולריות 3.6 מגוואר, 13.8 קו